HistoriaOkinawa Shorin-Ryu Karate


Okinawa Shorin-Ryu Karate jest jednym z najstarszch styli karate. Jest to oryginalny, bojowy styl walki. Jego założycielem był Sokon Matsumura - uczeń Kanga Sakugawy. Swój styl mistrz Matsumura nazwał Shuri Te. Najsłynniejszym uczniem Matsumury był Anko Itosu, który ostatecznie ukształtował styl. Sukcesor Anko Itosu - mistrz Choshin Chibana - 10 dan zmienił nazwę stylu z Shuri Te na Okinawa Shorin-Ryu.


Podstawowym kata stylu Okinawa Shorin-Ryu Karate jest Naihanchi. Anko Itosu nadając ostateczny kształt stylowi podzielił go na trzy części: Naihanchi Shodan, Naihanchi Nidan i Naihanchi Sandan, które są wizytówką stylu.


Shorin-Ryu charakteryzuje się naturalnymi ruchami i naturalnym oddechem. Pozycje są krótkie i wysokie. Bloki są bardzo twarde i krótkie. Zarówno przy blokowaniu, uderzeniach i kopnięciach dużą rolę odgrywa praca bioder. Shorin-Ryu nie jest ograniczone do pasywnego modelu obrony. Zdolność do przeprowadzania skutecznego kontrataku podczas obrony jest rozstrzygającym elementem Okinawa Shorin-Ryu Karate.Kyudokan


Okinawa Shorinryu Kyudokan Karate, znane jako karate rodziny Higa, jest tradycyjną szkołą sławną na całym świecie z powodu jego historii, kultury i tradycji. Kyudokan Karate, oparte na Mistrzu Yuchoku Higa, jednym z najsławniejszych karateków ze stopniem 10 Dan w światowym karate, miało swój początek w starożytnej szkole Shorin, albo inaczej mówiąc Shuri-te (ręka Shuri). Sztuka ta przechodząc z pokolenia na pokolenie dba przede wszystkim o zachowanie technicznej tradycji bez gubienia ducha oryginału.


Podstawowe cechy szkoły to:

- zasada Myo Mamoru, mianowicie pojęcie bronienia i ochraniania ciała;

- rozwój energii Ki za pomocą systematycznej pracy z Hara (tandem) i zasadą yin-yang: mocno - miękko zrelaksowany, napinany, powolny - szybki;

- reguła Kokyu (zasada oddychania);

- zasada Marumi - Muchimi, oznacza kolistość ruchu na maksymalnym poziomie Okinawa Shorinryu Kyudokan Karate.


Szkoła Kyudokan uważa systematyczną praktykę jako jedyną drogę przechodzenia wzdłuż Do. W stałym doskonaleniu się przez praktykę, w konsekwencji osiąga się harmonie i równowagę między ciałem, umysłem i duchem oraz stan wewnętrznego spokoju. Oczywiście ten stan jest możliwy do osiągnięcia tylko przy pomocy mistrza, który będzie dawał przykład i kierował uczniem, przez stałą praktykę, wzdłuż drogi do kompletnej harmonii. Dlatego w tradycyjnym karate, pojęcie samouk nie istnieje; nie może faktycznie być mistrzem ktoś, kto nie przebył drogi ucznia. Ten łańcuch połączeń uczeń-mistrz, który sprawdził się przez wiele pokoleń funkcjonuje tak długo jak tradycyjne karate istnieje.


Motto szkoły Kyudokan - Kyudo Mugen (trening-droga DO jest bez końca) symbolizuje ducha szkoły, który wyraża się trwałością w praktyce i niekończącym się poszukiwaniem doskonałości jako droga do wzrostu, jako antyteza do graniczącej mentalności.


Rodzina Higa należąca do dynastii Samurai na Okinawie, jest dzisiaj reprezentantem Okinawa Kyudokan karate. Mistrz Yuchoku Higa, Hanshi 10 Dan, wypromował szkołę i rozsławił na cały swiat dbając o jej rozwój aż do śmierci na Okinawie w listopadzie 1994r. Mistrz Minoru Higa, Soke 10 Dan, jest obecnie szefem Kyudokan Federation i ma swoją centralę (główne Hombu dojo) w Naha, Okinawa.
Copyright © Kyudokan-Bydgoszcz 2017